ochrona/doradztwo/szkolenie/dr Jarosław Hebda
„Bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy“ H. Kissinger
Ochrona VIP Doradztwo i audyty Wiedza i szkolenia

Bezpieczeństwo to warunek sine qua non istnienia możliwości rozwoju oraz swobody realizacji interesów podmiotu

Powierzenie bezpieczeństwa specjalistom pozwala skoncentrować się na realizowaniu głównych celów prowadzonej działalności. Oferuję kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa. Każdemu, kto przedkłada rzeczywiste bezpieczeństwo ponad powszechnie oferowaną po niskich kosztach iluzję bezpieczeństwa, gwarantuję najwyższy standard usług.

Moje publikacje

5 marca 2015
Podczas konferencji naukowej pn. „Konflikt na Ukrainie a bezpieczeństwo instytucji i biznesu we wschodniej Polsce” będę wygłaszał referaty: „Bezpieczeństwo osób (VIP) w warunkach zagrożeń dla instytucji i firm wynikających z eskalacji konfliktu na Ukrainie” a także „Emergency Response Plan oraz Business Continuity Plan jako przygotowanie odpowiedzi na zagrożenia dla instytucji i biznesu”

zobacz więcej

12 czerwca 2014
Podczas konferencji naukowej z okazji 90-lecia Biura Ochrony Rządu pn. „Bezpieczeństwo osób podlegających ustawo ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku” wygłosiłem referat pt. „Kierunki modyfikacji systemu bezpieczeństwa ważnych osobistości w Polsce na tle wydarzeń na Ukrainie”.

zobacz więcej