ochrona/doradztwo/szkolenie/dr Jarosław Hebda

Aktualności

5 marca 2015
Podczas konferencji naukowej pn. „Konflikt na Ukrainie a bezpieczeństwo instytucji i biznesu we wschodniej Polsce” będę wygłaszał referaty: „Bezpieczeństwo osób (VIP) w warunkach zagrożeń dla instytucji i firm wynikających z eskalacji konfliktu na Ukrainie” a także „Emergency Response Plan oraz Business Continuity Plan jako przygotowanie odpowiedzi na zagrożenia dla instytucji i biznesu”
12 czerwca 2014
Podczas konferencji naukowej z okazji 90-lecia Biura Ochrony Rządu pn. „Bezpieczeństwo osób podlegających ustawo ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku” wygłosiłem referat pt. „Kierunki modyfikacji systemu bezpieczeństwa ważnych osobistości w Polsce na tle wydarzeń na Ukrainie”.