ochrona/doradztwo/szkolenie/dr Jarosław Hebda

Bezpieczeństwo VIP

Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, a jego utrata jest zawsze nieodwracalna.

Zapewnienie bezpieczeństwa ważnych osobistości to zdecydowanie największe wyzwanie dla branży ochrony. Profesjonalna ochrona VIP wymaga od realizujących ją ludzi rozległej wiedzy, specjalistycznych umiejętności oraz wieloletniego doświadczenia. W Polsce rynek profesjonalnej ochrony osobistej prawie nie istnieje.

Oferujemy ochronę osobistą a także doradztwo, konsultacje i porady w zakresie bezpieczeństwa osobistego dla osób o wysokim statusie społecznym i majątkowym.

Doradztwo obejmuje kompleksowy audyt bezpieczeństwa osobistego:

Konsultacje i porady dot. przede wszystkim wybranych aspektów bezpieczeństwa osobistego a także nadzwyczajnych sytuacji rodzących problemy lub dylematy w zakresie bezpieczeństwa.

Nadzór nad bezpieczeństwem osobistym

  

Ochrona osobista:

Ochronę osobistą realizuje zespół specjalistów Bodyguard Team – www.bodyguardteam.pl