ochrona/doradztwo/szkolenie/dr Jarosław Hebda

Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Szeroka gama szkoleń w strzelaniu z pistoletu. Szczegóły na stronie: www.thefastestcombatpistol.com

Szkolenie profilaktyczne: „Incydent Bombowy”

Alarmy bombowe, jakie mają miejsce nieomal codziennie w szpitalach, szkołach, urzędach, sądach, obiektach prokuratury na terenie całego kraju, paraliżują działalność tych jakże ważnych dla społeczeństwa i państwa placówek.

Jak bronić się przed takimi zdarzeniami, a przede wszystkim jak minimalizować ich negatywne, a niekiedy nawet tragiczne skutki? Jak zachować się w obliczu powiadomienia o podłożeniu urządzenia wybuchowego? Co zrobić, kiedy w miejscu, gdzie pracujesz zlokalizowano podejrzany pakunek, który może być urządzeniem wybuchowym? Czy i w jaki sposób zarządzić i przeprowadzić ewakuację?

Wychodząc naprzeciw tym problemom przygotowaliśmy otwarte szkolenie specjalistyczne na temat właściwego reagowania na powiadomienie o podłożeniu ładunku wybuchowego i/lub zlokalizowanie podejrzanego przedmiotu, który może być urządzeniem wybuchowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w szpitalach, urzędach, instytucjach i firmach.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających właściwie zareagować na zagrożenie i zminimalizować jego skutki.

Szkolenie profilaktyczne: „Niebezpieczna Przesyłka”

Seria incydentów w Stanach Zjednoczonych, gdzie niedawno prezydent oraz inne kluczowe osoby w państwie były adresatami listów ze śmiertelną trucizną, zwróciły uwagę opinii publicznej na problem, który wszakże istnieje od dawna i ma miejsce na całym świecie. Nie tylko terroryści, ale również kryminaliści, a zdarza się, że nawet osoby chore psychicznie są nadawcami takich przesyłek.

Jak bronić się przed takimi zdarzeniami? Jak rozpoznać przesyłkę mogącą zawierać materiał wybuchowy lub zapalający albo substancję toksyczną lub chorobotwórczą? Co zrobić, kiedy list wzbudzi Twoje podejrzenia lub, co gorsze, już go otwarłeś i stwierdziłeś obecność podejrzanej substancji – jak chronić siebie i instytucję/firmę?

Wychodząc naprzeciw tym problemom przygotowaliśmy otwarte szkolenie specjalistyczne na temat rozpoznawania i unikania zagrożeń, których źródłem mogą być przesyłki. Szkolenie przeznaczone jest dla osób przyjmujących przesyłki w urzędach, instytucjach, kancelariach i firmach.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających rozpoznać i uniknąć zagrożenia lub zminimalizować jego skutki.

Szkolenie profilaktyczne: „Bezpieczeństwo osobiste w obliczu eskalacji terroryzmu ekstremistów islamskich”

Szkolenie dla kluczowych osób w przedsiębiorstwach, korporacjach itp.

Szkolenie zawiera dodatkowy moduł dla osób posiadających i noszących przy sobie broń krótką.

Szkolenie bazuje na wieloletnich doświadczeniach izraelskich a także wnikliwej analizie ostatnich zamachów dokonanych w Kenii, Belgii, Francji, Australii, Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii.

Szkolenia „szyte na miarę” – dla konkretnych potrzeb konkretnego klienta.

Przykładem mogą być szkolenia: